Persbericht

Federale regering lanceert het Belgian Recovery Fund om Belgische ondernemingen na de Covid-crisis te versterken

Vandaag lanceren minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het Belgian Recovery Fund. In totaal zal via dit fonds tot 350 miljoen euro geïnvesteerd worden om de solvabiliteit van Belgische bedrijven die werken aan een ambitieus en duurzaam businessplan te versterken. Het fonds is een eerste belangrijke stap in de uitwerking van het Transformatiefonds van Minister Van Peteghem.

 

Begin 2021 beslisten minister Van Peteghem en staatssecretaris Dermine om het Transformatiefonds onder het beheer van de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) op te richten. Een bedrag van 750 miljoen euro, dat zowel inzet op de economisch relance na de coronacrisis als op de noodzakelijke omslag naar een duurzame, inclusieve en digitale en economie, en waar publiek en privaat geld elkaar de komende jaren zullen versterken. Daarnaast wil de regering ook een beroep doen op institutionele en particuliere investeerders om meer dan 2 miljard euro vrij te maken voor het herstel van de economie en de overgang naar een duurzame economie via dit fonds.

 

Vandaag werd een belangrijke stap genomen om het Transformatiefonds te realiseren via de oprichting van het Belgian Recovery Fund.

 

Het Belgian Recovery Fund zal de komende vijf jaar achtergestelde en/of converteerbare leningen verstrekken aan Belgische ondernemingen met een ambitieus en duurzaam businessplan. Ondernemingen die financieel gezond waren voor de coronacrisis, maar de afgelopen maanden te maken kregen met een vermindering van het eigen vermogen, krijgen zo een stimulans.

 

Het Belgian Recovery Fund zal tot 350 miljoen euro verzamelen via twee financieringsbronnen:

  • 100 miljoen euro vanuit het Transformatiefonds via de Federale Investerings- en Participatiemaatschappi
  •  Tot 250 miljoen euro via institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen.

 

Na een internationale marktbevraging werd Tikehau Investment Management, een managementbedrijf van Tikehau Capital, geselecteerd om het Belgian Recovery Fund te beheren en te ontwikkelen. Ze zijn als alternatief vermogensbeheerder reeds enkele jaren in België actief en bouwden aan een stevige staat van dienst, zowel in binnen- als buitenland. Tikehau Investment Management zal verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van institutionele beleggers en voor het beheer van de beleggingsactiviteit van het fonds. Zelf zal het 15 miljoen euro in het Belgian Recovery Fund investeren.

 

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën: “We kunnen in ons land rekenen op bedrijven met een enorm potentieel en expertise. Met de coronacrisis bijna achter de rug en een klimaatcrisis die meer dan ooit om oplossingen en actie vraagt, zullen we hen meer dan nodig hebben bij het versterken en toekomstbestendig maken van onze economie. Het Belgian Recovery Fund zal hen helpen om hun solvabiliteit te versterken zodat we samen kunnen blijven bouwen aan morgen.”

 

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen: “Onze ondernemingen staan voor een dubbele uitdaging: ze moeten herstellen van de crisis en zich voorbereiden op de ingrijpende veranderingen in onze economie, in het licht van de klimaatcrisis. Het Recovery Fund is een eerste stap om hen in dit proces te ondersteunen door hun solvabiliteit te verbeteren.”