Persbericht

Thomas Dermine op de tussentijdse ministeriële vergadering van het Europees Ruimteagentschap in Porto: “Laat ons ambitie tonen!”

© European Space Agency

Op 19 november 2021 heeft Thomas Dermine, staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, deelgenomen aan de tussentijdse ministeriële vergadering van het Europees Ruimteagentschap (ESA) in Porto.

Tijdens deze vergadering op topniveau heeft Thomas Dermine herinnerd aan het historische engagement van België ten aanzien van het Europees Ruimteagentschap (ESA). In 1975 was België een van de 11 stichtende leden van ESA. België is de vijfde nettobetaler aan het ESA. En de federale regering heeft zich ertoe verbonden haar bijdrage aan het ESA in de komende jaren op hetzelfde peil te houden.

“Op het gebied van de ruimtevaart wordt vaak gezegd dat België het grootste van de kleine landen is, maar ik zeg liever dat wij het kleinste van de grote landen zijn”, stelt de staatssecretaris. “Ik wens vandaag onze volmondige steun betuigen aan de top van het ESA en de strategische krachtlijnen in het verslag van de adviesgroep op hoog niveau en in de resolutie van de Raad ‘Versnelling van het gebruik van de ruimte in Europa’”, vervolgt Thomas Dermine.

“Ten eerste hebben we leiderschap in de ruimte nodig om de klimaatverandering aan te pakken. Betere aardobservatiesystemen betekenen meer kennis en inzicht. Meer kennis en inzicht leidt tot beter beleid, met name op vlak van klimaatverandering,” aldus de staatssecretaris.

“Ten tweede is ruimtevaart een veilige investering. Het industriële rendement in de economie, maar ook het wetenschappelijke rendement zijn uitstekend”, voegt de staatssecretaris toe.

“Ten derde, de ruimte doet ons dromen. De wereld is gekend, maar de ruimte is de volgende grens. De ruimte heeft het unieke vermogen om ons boven onszelf te doen uitstijgen. De ruimte heeft het unieke vermogen de wetenschap te stimuleren en in de kijker te plaatsen. Met name ook voor kinderen. Thomas Pesquet en zijn collega’s doen meer dan welk ander Europees programma aan wetenschapspromotie”, zegt Thomas Dermine enthousiast.

“Ten vierde: de ruimte is goedkoop. EU-burgers krijgen al het bovenstaande voor gemiddeld minder dan 10 euro per burger per jaar. België is een van de landen die per capita het meest bijdragen aan het ESA, maar dat is slechts 25 euro per jaar voor elke burger”, rekent de staatssecretaris voor. Thomas Dermine besloot zijn toespraak met de woorden: “We staan op een keerpunt. We zien dat anderen snel vorderingen maken. Niet alleen de VS, maar ook China en India. De ruimte is een goedkope manier om te dromen en een zekere investering voor onze economie en voor ons allemaal. Laten ons durf tonen in aanloop naar de ministeriële bijeenkomst van 2022. Laten we niet mikken op een minimale verhoging om hetzelfde te doen, maar een ambitieuze agenda voor Europees leiderschap nastreven. Dit is wat ESA voorstelt en dit is waarom we het agentschap steunen.

” De tussentijdse ministeriële vergadering heeft unaniem een resolutie aangenomen om het gebruik van de ruimte in Europa te versnellen (het “Matosinhos manifest”) om de dringende en ongekende maatschappelijke, economische en veiligheidsproblemen aan te pakken waarmee Europa wordt geconfronteerd.

Als prioriteit zal het ESA starten met de ontwikkeling van een “Space for a Green Future accelerator” om mensen in staat te stellen de huidige toestand van de planeet beter te begrijpen en scenario's en oplossingen te ontwikkelen voor een duurzaam leven op aarde, via een digitale tweeling van onze planeet, die zal bijdragen tot het bereiken van klimaatneutraliteit met een zero-emissie van broeikasgassen tegen 2050.

Ten tweede zal de accelerator “Snelle en veerkrachtige respons op crises” tot doel hebben de regeringen te helpen krachtdadig op te treden in crisissituaties waarmee Europa wordt geconfronteerd, van overstromingen en stormen tot bosbranden, zonder afbreuk te doen aan de soevereine bevoegdheden van de lidstaten en de EU.

Ten slotte zal de accelerator “Bescherming van ruimteapparatuur” tot doel hebben astronauten en ESA-apparatuur te beschermen tegen interferentie door ruimtepuin en ruimteweer.