Biografie

Thomas Dermine, geboren op 1 mei 1986 in Charleroi, is een Franstalige Belgische econoom en politicus, lid van de Socialistische Partij.

Sinds 1 oktober 2020 is hij lid van de Belgische regering, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk, als Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid in de federale regering van Alexander De Croo.

Opleidings- en beroepsloopbaan

Thomas Dermine werd geboren in Charleroi en bracht er zijn hele kindertijd en jeugd door. Nadat hij een deel van zijn schoolopleiding in het Nederlands aan de Abdijschool in Dendermonde had voltooid studeerde hij vervolgens handelsingenieur aan de Solvay Brussels School, aangevuld met een studie politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles.

Hij zette zijn academische loopbaan voort aan de Harvard Universiteit in Boston met een beurs van de la Belgian American Education Foundation (Francqui Fellow). Hij werkte er samen met professor Jeffrey Liebman, de adviseur van president Obama op het gebied van sociale innovatie.

Van 2009 tot 2016 werkte Thomas als consultant in verschillende landen en ging hij bij de startersincubator Kamet Ventures in Londen werken aan technologische innovatieprojecten.

Na enkele jaren in het buitenland te hebben gewerkt, keert Thomas begin 2017 terug naar Charleroi om er te werken aan het Catch-plan, dat de creatie van werkgelegenheid in de regio Charleroi moet versnellen na verschillende industriële herstructureringen. In die periode superviseerde hij verschillende belangrijke projecten voor de sociaaleconomische reconversie van Charleroi.

Als resultaat van dit engagement wordt hij door het Jules Destrée Instituut bekroond met de Bologna-Lemaire prijs als "Waal van het jaar 2018".

In november 2019 wordt hij directeur van het Institut Emile Vandervelde (IEV), het Studiecentrum van de Franstalige Belgische Socialistische Partij, en volgt hij Gilles Doutrelepont op. In die functie neemt Thomas, naast Paul Magnette, actief deel aan de onderhandelingen voor de vorming van de Belgische federale regering voor de periode 2019-2020.

Politieke loopbaan

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid (sinds 2020)

Op 1 oktober 2020, bij de vorming van de regering-De Croo, werd Thomas Dermine benoemd tot Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

Binnen de federale regering leidt hij de coördinatie van het nationaal plan voor herstel en veerkracht (PHV) op Belgisch niveau en zorgt hij voor nauwe samenwerking tussen de

Europese Commissie en alle entiteiten in België. Het plan werd officieel ingediend op 30 april 2021 en daarmee is België een van de eerste Europese landen die deze termijn haalt.

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan is een van de meest ambitieuze plannen op milieugebied in Europa.

Het herstel- en veerkrachtplan is opgebouwd rond 5 thematische assen (duurzaamheid, digitaal, mobiliteit, inclusie, productiviteit) en omvat 118 investeringsprojecten voor een totaalbedrag van 7,5 miljard euro. Er wordt systematisch en op transparante wijze verslag over uitgebracht op www.nextgenbelgium.be

Naast deze opdracht heeft Thomas ook de leiding over het Federaal Wetenschapsbeleid, dat de Belgische en Europese ruimteagenda omvat, de financiering van onderzoeksprogramma's, alsook het toezicht op de federale wetenschappelijke instellingen, waaronder de grote Belgische musea.

Onder zijn leiding heeft België in 2020 en 2021 het streefcijfer van 3% investeringen in onderzoek en ontwikkeling overschreden en behoort het daarmee tot de top drie van Europese landen die het meest investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Bovendien heeft hij de voogdij over het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (AfricaMuseum) en in die hoedanigheid gaf hij de aanzet tot een baanbrekende aanpak van de restitutie van cultuurgoederen uit het koloniale verleden aan het land van herkomst - met name de Democratische Republiek Congo. Deze benadering werd vertaald in een wetsontwerp dat de vervreemdbare aard van eigendom uit het koloniale verleden erkent en een wettelijk kader voor de teruggave en restitutie ervan vaststelt. Deze wet is door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen op 30 juni 2022, de 62e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo. Voorts is op 8 juni 2022, ter gelegenheid van het eerste officiële bezoek van koning Filip aan de Democratische Republiek Congo, een eerste Kakuungu-masker teruggegeven aan het land van herkomst, als symbool van de gezamenlijke wil van de twee staten om hun samenwerking op dit gebied te verdiepen.

Voorzitter van de PS Federatie Charleroi (sinds 2022)

Op 17 februari 2022 volgde Thomas Dermine Babette Jandrain als voorzitter van de PS Federatie Charleroi.

Academische activiteiten

Sinds 2016 coördineert Thomas Dermine een academisch programma aan de Université Libre de Bruxelles in " Micro-économie et compétitivité " in samenwerking met Harvard University.

Hij is ook lid van de adviesraad van de Universiteit van Bergen in België en van de Solvay Brussels School of Economics & Management.

Publicaties

“Contrat à impact social : une opportunité pour le financement de l’action sociale ? ” , in Economie(s) sociale(s) et solidaire(s), Informations Sociales n°199, 2019

“Contrat à Impact Social – Balises et potentiel en France pour le financement de l’innovation sociale” , met Bazy M.-E. in ‘Economie sociale et solidaire et Etat, Institut de la gestion publique et du développement économique, Ministère de l’Economie et des Finances, mei 2017

“Social Impact Bonding”, met Le Grelle M., Simonart F., Stanford Social Innovation Review, Viewpoint Economic Development, herfst 2016

“Establishing Social Impact Bonds in Continental Europe ”, Harvard M-RCBG Associate Working Paper Series n°26, mei 2014

“Evaluation and analysis of Walloon Aeronautic Cluster” met Kalita R., Valenti L., Bodeux M., edited by Pr. Michael Porter, Report to the Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, maart 2013

“Un plan stratégique pour Charleroi”, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2060, March 2010

“Axes de développement prioritaires pour la ville de Charleroi”, Revue du Conseil économique et social de la Région wallonne, n°100, January 2010