Nieuws

Persbericht

Vlaanderen wil het Dynastiepaleis kopen - "Het Dynastiepaleis is niet te koop”

Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine reageert op de uitlatingen van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir vandaag op de website van Bruzz. De minister gaf te kennen het Dynastiepaleis te willen kopen om er een permanente vitrine voor het Vlaamse toerisme van te maken.
Persbericht

Extra bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large Telescope

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met een additionele bijdrage van België voor de bouw van de Extremely Large Telescope (ELT) en de operationele fase van de European Southern Observatory (ESO) in het kader van de ELT.
Nieuwsbericht

België maakt herstelplan over aan Europese Commissie

De federale regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. Het plan werd vandaag voorgelegd aan een elektronisch Overlegcomité en vervolgens aan de Europese Commissie overgemaakt. Het economisch herstel trekt voluit de kaart van de omslag naar een duurzame en digitale economie.
Persbericht

Geniet van de voorjaarsvakantie om federale musea te (her)bezoeken!

De Noorzeedijk zal waarschijnlijk zwaar worden bestormd, de bezettingsgraad van vakantiewoningen in de Ardennen nadert de 100%, toeristische verblijven in het buitenland zijn verboden… Dus waarom zou je de federale musea niet eens (opnieuw) bezoeken tijdens de voorjaarsvakantie? Een goede gelegenheid om onze schatten en ons rijke culturele erfgoed te herontdekken
Persbericht

Herziening van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet op de ruimtevoorwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed tot herziening van het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet op de ruimtevoorwerpen.
Persbericht

Integratie van DWTI-activiteiten in Belspo (POD Wetenschapsbeleid)

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed tot ontbinding van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) als staatsdienst.
Persbericht

Nieuwe gebouwen en investeringskredieten voor het Von Karman Instituut

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met de vestigingsplaats voor de nieuwe gebouwen van het Von Karman Instituut en de bevestiging van de toekenning van investeringskredieten in 2021 en 2022. 
Persbericht

Gent wordt peterstad voor het nieuwe onderzoeksschip Belgica

De Stad Gent wordt peterstad voor het nieuwe Belgische onderzoeksschip Belgica. Het schip zal in september 2021 in de havenstad worden gedoopt. Dat melden staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine en burgemeester Mathias De Clercq.
Persbericht

Relanceplan: De federale regering heeft haar projecten vastgelegd

Op voorstel van premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine heeft de federale regering vandaag overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de geselecteerde projecten in het kader van de "Faciliteit voor herstel en veerkracht" (FHV) van de Europese Unie.
Persbericht

Herstelplan: een constructieve eerste bijeenkomst met de Europese Commissie

Op woensdag 20 januari heeft de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een onderhoud gehad met een delegatie van de Europese Commissie om het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht te bespreken. Deze eerste officiële vergadering volgt na het akkoord van het Overlegcomité op 12 januari en het indienen van een eerste ontwerp van het Belgische herstelplan. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.