Persbericht

De Hallepoort zoekt een partner om een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis te schrijven

Het Hallepoortmuseum maakt momenteel integraal deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). In het kader van de hernieuwing van de Jubelparksite past het KMKG zijn museumstrategie aan. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis lanceren een projectoproep voor ideeën, gericht op socio-culturele organisaties, musea, overheden en particuliere ondernemers. Verschillende criteria worden daarbij in rekening gebracht: businessplan, lokale verankering, respect voor de erfgoedwaarde van het monument, …

 

Geïnteresseerden kunnen tot 1 september 2023 om 11 uur een idee indienen of hun interesse kenbaar maken via het online formulier.

 

“Ons erfgoed vertelt het verhaal van onze geschiedenis. Het is essentieel dat het maatschappelijk middenveld mee kan nadenken over de beste manier om het te valoriseren. Brussel leeft, evolueert en vindt zichzelf opnieuw uit. Alle creatieve geesten, het socio-culturele middenveld, de economische wereld en overheidsinstanties wil ik de kans geven om mee te denken over een nieuwe invulling voor dit emblematische gebouw, het laatste overblijfsel van de tweede stadsomwalling.”

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid

 

“Deze oproep maakt deel uit van een informele marktbevraging. Afhankelijk van de getoonde belangstelling zal het Wetenschapsbeleid in de volgende fase een formele aanbesteding uitschrijven voor een overheidsopdracht of concessie. We zijn op zoek naar ideeën en projecten met een sociaal-cultureel karakter die de erfgoedwaarde van het monument respecteert en een aantoonbare meerwaarde biedt voor de gemeenschap en de directe omgeving van Hallepoort, zonder daarbij een (gedeeltelijke) commerciële exploitatie uit te sluiten.”

Arnaud Vajda, voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)

 

“We zijn verheugd dat BELSPO deze projectoproep lanceert om een emblematische site in onze hoofdstad, een archeologisch overblijfsel uit de middeleeuwen, nieuw leven in te blazen in nauwe samenwerking met de Regie der Gebouwen. Net als bij andere historische sites is er bijzondere aandacht voor dit onderdeel van het Belgisch patrimonium. Het is een van krachtlijnen in de strategie van de Regie der Gebouwen, omdat zij het imago van onze land uitdragen en een visitekaartje vormen.”

Mathieu Michel, staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen

 

“Het Brussels Gewest steunt deze oproep tot het indienen van ideeën, die de Hallepoort via een verbindend project meer zichtbaarheid zal geven. Het is een prachtige kans om een innovatief project te laten verrijzen in een uitzonderlijke historische omgeving. De herinrichting van de site die met deze oproep tot het indienen van ideeën op gang wordt gebracht, past volledig in de metamorfose die rond de wijk van het Zuidstation, die volop aan de gang is.”

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

"Het is bijzonder positief dat dit deel van het Brussels erfgoed een nieuwe dynamische bestemming krijgt. Het past perfect in onze visie om erfgoed toegankelijk te maken en actief te integreren in de stad. Dit zal ongetwijfeld een positieve impact hebben op de wijk.”

Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw

 

“Met een grootschalig project op een steenworp van de Marollen zorgen we voor de spreiding van cultuur in de hele stad Brussel. Een eigentijdse stad verandert en past zich aan; we zijn ervan overtuigd dat de Hallepoort baat zal hebben bij de vele talenten die onze hoofdstad rijk is.”

Philippe Close, burgemeester van Brussel

 

“De Hallepoort, die de waakt over de toegang tot Sint-Gillis, is een belangrijk stuk erfgoed en deel van de geschiedenis waaraan de inwoners erg gehecht zijn. Ik ben erg blij met het initiatief van staatssecretaris Thomas Dermine, die deze plek een culturele- en erfgoedfocus wil geven. Met een nieuw elan zal de site nog meer dan vandaag kunnen herontdekt worden.”

Jean Spinette, burgemeester van Sint-Gillis

 

Naast de online bevraging wordt op zondag 2 juli een opendeurdag gehouden. Iedereen wordt uitgenodigd om de Hallpoort te komen ontdekken. Er wordt ook veel animatie voorzien, waaronder verhalenvertellers, rondleidingen, een schminkstand en een riddercarrousel. Vanaf de overdekte loopbrug kan u genieten van het prachtige panorama. (Gratis toegang. Zondag 2/07 - 10u tot 17u - toegang mogelijk tot 16u15).

 

De Hallepoort werd aan het einde van de 14e eeuw gebouwd als een van de zeven toegangspoorten tot de tweede stadsomwalling van Brussel. Net als de andere poorten speelde ze niet alleen een beschermende, maar ook een economische rol: de stad controleerde en belastte de invoer van goederen. Vanaf de 18e eeuw werden de wallen, die hun militaire functie verloren hadden, geleidelijk aan afgebroken. Alleen de Hallepoort, die toen als gevangenis werd gebruikt, bleef bewaard. Het behield deze functie tot 1824. In 1842 kocht de Belgische Staat het gebouw van de Stad Brussel en opende er enkele jaren later een museum. Tegenwoordig biedt de Hallepoort een permanente tentoonstelling over de vestigingswerken van Brussel en de rol van de machtige gilden bij de verdediging van de stad. Er worden regelmatig tijdelijke tentoonstellingen gehouden.

 

Het is een van de best bewaarde middeleeuwse gebouwen van de stad. En dankzij de verbouwing door de beroemde architect Henry Beyaert in de 19e eeuw is het ook een mooi voorbeeld van neogotische architectuur in ons land. De wachttoren met kantelen biedt een mooi panoramisch uitzicht op de omliggende stad. De unieke ligging, in een park midden op de Brusselse binnenring, in het midden tussen het Louizaplein en het Zuidstation, zorgt voor een uitzonderlijke zichtbaarheid.

 

Parallel aan het participatieproces, waarbij bewoners en ondernemers worden bevraagd, is ook een opdracht aan een architectenbureau toegekend om de behoeften en beperkingen van de vele publieke partners samen te brengen. De twee processen moeten in het najaar samenkomen om concrete toekomstscenario's voor het monument op te stellen.