Persbericht

Ruim 4 miljoen financiering voor voorbereidende fase project ‘Einstein Telescope’

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, heeft de ministerraad goedkeuring verleend voor een federale bijdrage aan de financiering van de voorbereidende fase van het project ‘Einstein Telescoop’. 

België wil de Einstein Telescope (ET) huisvesten in het gebied van het drielandenpunt, waar de grenzen tussen België, Nederland en Duitsland samenkomen. Daartoe nemen ons land deel aan een gezamenlijk bod van de Euregio Maas Rijn (EMR). 

De ET is een observatorium voor zwaartekrachtgolven van de derde generatie. Het bestaat uit een set laserinterferometers in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met zijden van 10 km, die in tunnels van 250 m onder de grond worden geplaatst om externe verstoringen door seismische activiteit en zwaartekracht te beperken.

De financiering dekt de voorbereidende fase van het project als onderdeel van het Belgische bod en de deelname aan de studies onder leiding van Einstein Telescope Organization (ETO). Het gaat om 4,278 miljoen euro voor de periode 2024-2026.

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine is bijzonder tevreden met het bijkomende engagement: “In september vorig jaar hebben we al een beslissende stap gezet door een intentieverklaring te ondertekenen met onze Duitse en Nederlandse partners. Met de financiering van de voorbereidende fase geeft de Belgische regering een sterk signaal: we willen het van het drielandenpunt, en België het bijzonder, opnieuw het centrum van de wetenschappelijke wereld maken en deze toekomstgerichte onderzoeksinfrastructuur in het EMR-gebied oprichten.”