Persbericht

« De Belgen lopen met hun hoofd in de sterren »

Oproep tot het indienen van kandidaturen van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA): 1019 Belgen hebben zich ingeschreven!

In maart 2021 heeft het Europees Ruimteagentschap (ESA) een selectiecampagne voor astronauten gelanceerd. Een dergelijke aanwervingscampagne werd sinds 2008 niet meer gehouden.

De oproep tot het indienen van kandidaturen is op 18 juni afgesloten. Vandaag kan de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, belast met ruimtevaart, Thomas Dermine, aankondigen dat 1019 Belgen zich kandidaat hebben gesteld om astronaut te worden!

In 2008 hadden slechts 253 Belgen een aanvraag ingediend. Dat is dus vier keer meer! "Ik ben erg blij met dit enthousiasme," zegt Thomas Dermine. "België stuurt meer dan 1.000 kandidaten naar de ESA-selectie, wat onze status als belangrijk land binnen de Europese ruimtevaartorganisatie bevestigt. Ik zeg vaak dat België een geweldig ruimteland is. Wij zijn het 6e Europese land wat de financiële bijdragen betreft. Het grote aantal kandidaturen bevestigt onze positie", benadrukt de staatssecretaris. In totaal heeft de ESA 22.589 kandidaturen ontvangen. Van deze 22.589 in aanmerking komende astronautenkandidaten hebben er 1.019 (4,5%) de Belgische nationaliteit.

"Van de zes grote Europese landen komt België, als we kijken naar het aantal kandidaturen per miljoen inwoners, op de tweede plaats, net achter Frankrijk, maar vóór Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dit is een buitengewoon resultaat, vooral omdat Frankrijk al verscheidene jaren profiteert van de buitengewone zichtbaarheid van Thomas Pesquet", onderstreept Thomas Dermine.

Van de 1019 Belgische kandidaten zijn er 234 vrouw, wat neerkomt op een aandeel van 23%. In 2008 was dit aandeel 16%. "Deze aanzienlijke stijging van het aantal vrouwelijke kandidaten toont eens te meer aan dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap geen onontkoombaar gegeven is en dat we moeten blijven strijden voor een eerlijke vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap", analyseert de staatssecretaris.

"Het effect van een dergelijke wervingscampagne op de bewustmaking van jongeren voor STEM-vakken en -beroepen (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) mag niet worden onderschat. Dit is een belangrijke kwestie voor ons land, want België heeft een van de laagste percentages studenten in STEM-opleidingen in Europa," concludeert Thomas Dermine.

De door ESA geselecteerde kandidaten zullen deelnemen aan een selectieproces in verschillende fasen, waaronder cognitieve en psychologische tests, medische onderzoeken en interviews, met als doel de definitieve selectie van vier beroepsastronauten en een groep reserveastronauten rond oktober 2022.

Ter herinnering: de bijdrage van België aan ESA is dit jaar gestegen en bedraagt nu bijna 250 miljoen euro per jaar