Persbericht

Binnenkort niet langer een ad interim directie bij de Federale Wetenschappelijke Instellingen

Op vrijdag 6 mei heeft het selectiebureau van de federale administratie op zijn website (www.selor.be) de oproep tot kandidaatstelling gepubliceerd voor 7 functies van algemeen directeur aan het hoofd van de federale wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

Het gaat om de volgende instellingen: de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR); het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA); het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI); het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK); het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN); de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

Sinds zijn aantreden heeft de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, er een prioriteit van gemaakt om de overheidsdienst opnieuw op punt te stellen. Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) werd gedurende een groot deel van de vorige legislatuur verwaarloosd. Aan het begin van die legislatuur kondigde de regering het voornemen aan om de dienst te ontmantelen.

De reorganisatie is op 1 februari 2022 al ingezet met de benoeming van een nieuwe voorzitter van het directiecomité, Arnaud Vajda. Deze zomer zal hij samen met de staatssecretaris het strategisch plan voor de overheidsdienst ondertekenen. Het is bijna 5 jaar geleden dat BELSPO een strategische lijn formuleerde. Dit plan zal gericht zijn op de ontwikkeling van synergieën op het niveau van het publiek en collecties, onderzoek en ruimtevaart, en ondersteuning en organisatie.

De komst van 7 nieuwe algemeen directeurs is een uitzonderlijke kans voor BELSPO als geheel en voor elk van de 7 betrokken wetenschappelijke instellingen. 6 daarvan staan onder leiding van een ‘ad interim’ directeur, in sommige gevallen al meer dan 10 jaar. De 7de instelling, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, staat momenteel onder leiding van Guido Gryseels, die enkele maanden geleden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, en naar zijn welverdiend pensioen uitkijkt.

“Onze federale wetenschappelijke instellingen zijn echte vlaggenschepen van wetenschappelijk onderzoek en de promotie van het nationale erfgoed bij het publiek. Zij behoren binnen hun domein tot de meest prestigieuze en gerenommeerde musea en onderzoeksinstellingen ter wereld. We hopen de beste talenten aan te trekken en zo BELSPO verder te ontwikkelen”, zegt Thomas Dermine.

Arnaud Vajda voegt eraan toe dat hij directies wil vinden die bereid zijn deel uit te maken van een geheel (BELSPO), met een evenwicht tussen synergiën voor ondersteunende functies en wetenschappelijke en artistieke onafhankelijkheid.

“BELSPO beheert geen nationale collecties, maar één nationale collectie”, brengen de staatssecretaris en de voorzitter van het directiecomité in herinnering.

De oproep staat open voor alle afgestudeerden met een masterdiploma en ten minste zes jaar managementervaring of ten minste tien jaar relevante beroepservaring.