Persbericht

Ministerraad draagt Arnaud Vajda voor als nieuwe voorzitter van het directiecomité van BELSPO

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine keurde de ministerraad op donderdag 23 december een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van Arnaud Vajda als voorzitter van de raad van bestuur van de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.“Sinds ik ben gestart als staatssecretaris zijn verschillende acties op touw gezet om de POD Wetenschapsbeleid opnieuw op punt te zetten en duidelijke perspectieven te geven. De huidige context herinnert ons elke dag aan het belang van de wetenschap en hoe belangrijk het is de wetenschap te betrekken bij het beleid. Zonder een goed functionerende structuur en management is voldoen aan realistische ambities echter niet mogelijk”, zegt Thomas Dermine.

“Ik ben dan ook zeer tevreden dat Arnaud Vajda, die over veel ervaring bij de federale overheidsdiensten beschikt, ons binnenkort komt versterken. Samen met de nieuwe voorzitter zullen we in de eerste maanden van 2022 de laatste hand leggen aan het beheerscontract van BELSPO, waarvan het eerste ontwerp werd opgemaakt door het team van BELSPO en de verschillende federale wetenschappelijke instellingen. Arnaud Vajda wordt verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Hij zal dus een sleutelrol in de federale strategie voor wetenschappelijk onderzoek en de versterking van de teams”, besluit de staatssecretaris.