Persbericht

Thomas Dermine tevreden met strategische investering FPIM in AGEAS

Op 14 januari heeft de Federale Participatie- en Inversteringsmaatschappij (FPIM) - de financiële tak van de federale regering - een historische investering in de Belgische verzekeraar Ageas aangekondigd, waardoor zij de op één na grootste aandeelhouder wordt.

Deze investering past in de strategie van de FPIM om strategische bedrijven te verankeren en zo beslissingscentra in België te houden. Deze operatie was mogelijk dankzij de versterking van de centrale rol van de FPIM in de economische herstelstrategie van ons land.

“Het was van prioritair belang de opdrachten en actiemiddelen van de FPIM te versterken, zodat het dit soort operaties zou kunnen uitvoeren. Het verheugt mij dat wij een duurzame aanwezigheid hebben kunnen vestigen in de belangrijkste Belgische verzekeraar en dat wij onze invloed op de strategische beslissingen van de onderneming hebben kunnen vergroten. Dit is een voorbeeldige transactie, die volledig in de lijn ligt van onze strategische investeringsstrategie”, aldus Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen. 

Ageas is de grootste verzekeraar op de Belgische markt en heeft haar hoofdkantoor in Brussel. De onderneming stelt bijna 7.000 mensen tewerk in België en is ook een belangrijke investeerder in verschillende fondsen die het economisch weefsel in België ondersteunen. In de afgelopen jaren zijn talrijke succesvolle co-investeringen gedaan met de FPIM in het Belgian Growth Fund of Infrastructure for Belgium (I4B). 

Ageas is een beursgenoteerde onderneming met een zeer gediversifieerd aandeelhouderschap, waarvan de belangrijkste aandeelhouders voorheen Aziatisch waren. De verwerving van een deelneming door de Belgische Staat, waardoor deze de tweede grootste aandeelhouder wordt, zal de verankering op lange termijn van de verzekeraar in België garanderen en ons de beste kansen bieden om invloed uit te oefenen op de strategische beslissingen over de toekomst van de groep. 

“In België hebben we sinds de jaren ‘80 onze financiële sector naar het buitenland zien vertrekken. Het beheer van de recente crisissen (bijvoorbeeld de steun aan de economie tijdens de coronacrisis of de steun aan de bevolking door de verzekeraars na de overstromingen die ons land troffen in juli 2021) toont het belang aan van een financiële sector die permanent verankerd is in België en die aan de zijde staat van overheden en de burgers. Vandaag wordt een bocht van 180° gemaakt in het beheer van de financiële holdings van de Staat”, concludeert Thomas Dermine in zijn hoedanigheid van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen.