Persbericht

Plan voor herstel en veerkracht bekrachtigd door de Raad van de EU

Weer een stap voorwaarts voor het herstelplan. Download de geratificeerde versie van het plan voor herstel en veerkracht!

Op dinsdag 13 juli heeft de Raad van de Europese Unie het licht op groen gezet voor de herstelplannen van de eerste twaalf lidstaten, waaronder België. Dit is echt een succes voor ons land, dat ondanks zijn late start toch bij de eerste staten eindigt wiens plan is gevalideerd.

De Europese Commissie had reeds op 23 juni het licht op groen gezet. België kan nu subsidieovereenkomsten ondertekenen om in september een voorfinanciering te ontvangen van maximaal 13% van de 5,9 miljard die aan België is toegekend, d.w.z. 770 miljoen euro.

"Wij zijn verheugd dat wij weer een stap verder staan in het proces van het herstelplan. Als laatste aan de start, eindigen we in de top twaalf. Bewijs dat in ons complexe land, coöperatief federalisme kan werken", zegt Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance.

De laatste versie van het herstelplan kan via deze links worden geraadpleegd:

FR - Plan national pour la reprise et la résilience.pdf

NL - Nationaal plan voor herstel een veerkracht.pdf