Persbericht

20 miljoen voor ruimteprogramma Terrascope

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine heeft de ministerraad goedkeuring verleend voor de financiering van de tweede fase van het nationale ruimtevaartprogramma Terrascope.

De staatssecretaris heeft de opdracht gekregen om een nieuwe overeenkomst op te stellen tussen VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en BELSPO voor een bedrag van maximaal 20 miljoen euro om het onderzoekswerk in de periode 2024-2028 voort te zetten.

Terrascope (https://terrascope.be/nl) is het federale programma voor de exploitatie van het gelijknamige aardobservatiedatacentrum en -platform in België. Dit centrum van wereldniveau is door de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) erkend als een Copernicus Collaborative Ground Segment. Het biedt eenvoudige toegang tot Copernicus-gegevens, historische gegevens afkomstig van Belgische satellieten en afgeleide producten, in combinatie met een unieke reeks diensten waarmee aardobservatiegegevens gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in andere gegevensbronnen.

De financiering van Terrascope past in de strategie van het Belgische ruimtevaartbeleid. 

“België blijft een voortrekkersrol vervullen in de ruimtevaartsector. Het Terrascope platform biedt gratis toegang tot een schat aan aardobservatiegegevens en -diensten. Het weerspiegelt en versterkt de internationaal erkende expertise van België op dat vlak. Met de lancering van deze tweede fase zet België zijn traditie van investeren in de ruimtevaartsector verder, een sector met een buitengewone return, zowel op wetenschappelijk vlak als wat betreft economie en tewerkstelling”, licht staatssecretaris Thomas Dermine toe.