Nieuws

Persbericht

20 miljoen voor ruimteprogramma Terrascope

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine heeft de ministerraad goedkeuring verleend voor de financiering van de tweede fase van het nationale ruimtevaartprogramma Terrascope. 
Persbericht

SMR: Onderzoek naar kleine kernreactoren begint in september

Op voorstel van staatssecretaris voor Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid Thomas Dermine, vicepremier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tine Van Der Straten heeft de ministerraad vandaag het stappenplan goedgekeurd voor het SMR-onderzoeksprogramma (Small Modular Reactors) onder leiding van het SCK-CEN. De regering heeft ook haar ambities op dit vlak bevestigd door 100 miljoen euro toe te wijzen voor de periode 2023-2028. 
Persbericht

De Hallepoort zoekt een partner om een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis te schrijven

Het Hallepoortmuseum maakt momenteel integraal deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). In het kader van de hernieuwing van de Jubelparksite past het KMKG zijn museumstrategie aan. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis lanceren een projectoproep voor ideeën, gericht op socio-culturele organisaties, musea, overheden en particuliere ondernemers. Verschillende criteria worden daarbij in rekening gebracht: businessplan, lokale verankering, respect voor de…
Persbericht

7 miljoen voor post-COVID onderzoeksprogramma

BELSPO lanceert een nieuwe oproep voor de Belgische wetenschappelijke gemeenschap in samenwerking met de FOD Volksgezondheid met een budget van 7.000.000€. Het doel van deze oproep is het opbouwen van wetenschappelijke kennis over de gevolgen van de COVID-crisis, om daaruit de nodige lessen te trekken voor de federale overheid. Dit programma is erop gericht zich voor te bereiden op een mogelijke toekomstige pandemie. 
Persbericht

Oprichting studiecommissie voor overheidsinvesteringen bij de hoge raad voor financiën

Op 13 maart verscheen in het Staatsblad het KB ter oprichting van de Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen, als nieuw onderdeel van de Hoge Raad voor Financiën. Het initiatief wordt gedragen door vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine. 
Persbericht

Nieuwe directeurs-generaal van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) van het Wetenschapsbeleid voorgesteld

Op maandag 13 maart hebben staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine en de voorzitter van het directiecomité van de Belgische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) Arnaud Vadja de nieuwe directeurs-generaal aan het hoofd van de Federale Wetenschappelijke Instellingen voorgesteld, in de marge van een dag van sensibilisering en opleiding over gendergelijkheid, waarop alle directieleden van BELSPO waren uitgenodigd;
Persbericht

Gevels van het Legermuseum en Autoworld in het Brusselse Jubelpark worden gerestaureerd

De Regie der Gebouwen zal vanaf 2023 tot 2026 de gevels en het schrijnwerk van de gebouwen van het War Heritage Institute (Legermuseum) en van Autoworld in het Brusselse Jubelpark restaureren. De Federale Ministerraad gaf op 23 december 2022 zijn akkoord.    
Persbericht

KMSKB - “Het welzijn van de medewerkers staat voorop", zegt Thomas Dermine

Vanaf het moment dat de staatsecretaris, Thomas Dermine, en de voorzitter van het directiecomité van BELSPO (De Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid), Arnaud Vajda, de brief van de medewerkers hebben ontvangen, heeft deze laatste, in zijn hoedanigheid van hiërarchische meerdere van de directeur van de KMSKB, de zaak in handen genomen.
Persbericht

Officiële ondertekening 100 miljoen euro Europese subsidie voor Prinses Elisabeth Energie-eiland

Energieminister Tinne Van der Straeten, Staatsecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine, CEO van Elia Group Chris Peeters en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie ondertekenen woensdag 14 december het protocol voor de Europese subsidie van 100 miljoen euro voor het Prinses Elisabeth energie-eiland, in het kader van het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht.
Persbericht

Dialoog met Europese Commissie wordt voortgezet met het oog op eerste betalingsverzoek

De staatssecretaris voor Relance, Thomas Dermine, heeft vandaag de vertegenwoordigers van de Europese Commissie ontmoet om de stand van zaken van het Plan voor Herstel en Veerkracht en het eerste betalingsverzoek te bespreken.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.